یشم سفید

« Back to Glossary Index

سنگ یشم سفید خالص ترین شکل یشم است و در نظر گرفته می شود که هیچ ناخالصی در کریستال های آن وجود ندارد. از طرف دیگر، یشم سبز که حاوی ناخالصی های کروم و آهن است، ممکن است سایه های متفاوتی از سبز داشته باشد.

سنگ یشم سفید
سنگ یشم سفید

سنگ نیمه قیمتی یشم سفید به دلیل قدرتی که در ایجاد احساس آرامش در شما دارد شناخته شده است. یشم سفید همچنین توانایی افزایش انرژی عشق را در زندگی شما دارد.

سبد خرید