مهناز – رضایت از خرید سرویس جواهری

مهناز - رضایت از خرید سرویس جواهری
مهناز – رضایت از خرید سرویس جواهری

رضایت از خرید سرویس جواهری ، مشتری عزیز خانم مهناز.

تاریخ به‌روزرسانی: ۱۰ اسفند ۱۴۰۲

خدایا شکرت که میتوانیم، از دل خاکت

سنگی گرانبها و فلزی متفاوت کشف کنیم،

و از ترکیبش گوهری پدید آوریم که

چشمها را بنوازد و دلها را شاد کند…

جاودانه باد این شادی…   فاخر جاودان

پیشنهاد سرویس جواهری

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید