مافیک

« Back to Glossary Index

کانی یا سنگ مافیک یک کانی سیلیکاته یا سنگ آذرین غنی از منیزیم و آهن است. اکثر کانیهای مافیک تیره رنگ هستند. سنگهای مـافیک رایج سنگ‌ساز شامل الیوین، پیروکسن، آمفیبول و بیوتیت هستند. سنگهای مافیک رایج عبارتند از بازالت، دیاباز و گابرو.

بازالت: سنگ مافیک ریزدانه
بازالت: سنگ مافیک ریزدانه
سبد خرید