قیمت نقره

« Back to Glossary Index

قیمت نقره در ۱۶ تیر ۱۴۰۳

  • نقره ۹۹۹ عیار: ۶۱,۸۴۸ تومان
  • نقره ۹۲۵ عیار: ۶۰,۹۰۰ تومان
  • نقره ساچمه(شمش)مثقال: ۲۸۵,۰۰۰ تومان
  • نقره آبشده مثقال: ۲۶۵,۰۰۰ تومان
  • اُنس نقره (جهانی): ۳۱/۲۱ دلار$
  • هر کیلو نقره (جهانی): ۱,۰۰۳/۵۲ دلار$
سبد خرید