سنگ یشم چینی

« Back to Glossary Index

سنگ یشم چینی را چینی‌های باستان در چندین جنبه از فرهنگ خود پذیرفتند و از آن به همان شیوه‌ای که طلا و الماس در غرب بود استفاده می‌کردند. آنها آن را “یو” به معنای “گوهر سلطنتی” نامیدند،

کوه یشم سبز تیره چینی حکاکی شده قرن بیستم
کوه یشم سبز تیره چینی حکاکی شده قرن بیستم

سنگ یشم چینی بسیار ارزشمند است و نمادی از فضایل کنفوسیوس مانند خرد، عدالت، شفقت، فروتنی و شجاعت میباشد.

از سنگ یشم چینی برای ساختن شخصیت های مذهبی، هنرهای زیبا، جواهرات، اسلحه و تزئین قبور اعضای خانواده امپراتوری استفاده می شد.

چینی‌ها همچنین قدرت‌های عرفانی را برای دفع شر به این گوهر نسبت می‌دادند و آن را به عنوان پیوند دهنده آسمان و زمین توصیف می‌کردند.

سبد خرید