زمرد چشم گربه ای

« Back to Glossary Index

زمردهای چشم گربه ای یک اتفاق بسیار نادر در طبیعت هستند و به دلیل منحصر به فرد بودنشان مورد توجه کلکسیونرها میباشند. دلیل جلوه چشم گربه ای وجود لوله های باریک موازی متعدد است که هنگام برش سنگ، نور را از سطح سنگ منعکس می کند.

زمرد چشم گربه ای
زمرد چشم گربه ای

این سنگ دارای یک رنگ اشباع و همگن همراه با یک پدیده متمایز chatoyancy است. زمردهای چشم گربه ای با این اندازه و کیفیت کمیاب هستند.

سبد خرید